To sidebar

Thursday, May 13 2021

Jakie jest odpowiednie zakwaterowanie dla niepełnosprawnych pracowników?

bedroom-1872196_640.jpg, May 2021

Amerykańska ustawa o niepełnosprawności (ADA) chroni każdego pracownika ze stałą, długotrwałą lub chroniczną niepełnosprawnością w organizacjach prywatnych i rządowych, związkach zawodowych i agencjach zatrudnienia przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność. Ochrona ta obejmuje wszystkie czynności związane z pracą, od procesu aplikacyjnego do rozwiązania stosunku pracy, i obejmuje warunki pracy i świadczenia dodatkowe. Jeśli jesteś niepełnosprawny i uważasz, że potrzebujesz zmian w niektórych aspektach swojej pracy lub placu budowy, możesz poprosić o rozsądne usprawnienia.

Ale co to jest „rozsądne”? Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są zaangażowani w tę kwestię i mogą mieć różne opinie. Aby w ogóle móc zaoferować pracę, pracodawca musi mieć wystarczającą pewność, że kandydat ma kwalifikacje i może wykonywać główne czynności związane z pracą. Pracownik niepełnosprawny może poprosić o mieszkanie, aby pomóc w drobnych lub doraźnych zadaniach. Może to obejmować planowanie, adaptację przestrzeni fizycznej, korzystanie z usług tłumaczy lub przełożonych oraz wykonywanie pracy w inny sposób. Najważniejsze jest to: czy efekt końcowy spełnia oczekiwania innych pracowników wykonujących tę samą pracę?

Klauzula „nieodpowiednich trudności” dla pracodawców

Pracodawcy rozważający noclegi pracownicze ogólnie przyjmują sugestie dotyczące tego, co byłoby najbardziej pomocne. Nie masz jednak obowiązku robić niczego, co „nakłada nadmierne trudności”. To, co stanowi „trudność”, może zależeć od wielkości firmy.

Oczekuje się, że duża firma będzie umieszczać wózki inwalidzkie w windach i toaletach, a także w każdym miejscu pracy, którego pracownik potrzebowałby na krześle. Jednak strefy przerw mogą nie być tak łatwo dostępne. W takim przypadku pracownik niepełnosprawny fizycznie może rozsądnie poprosić o dostępną strefę odpoczynku. Może to być samotne doświadczenie - pracodawca nie musi zmuszać innych pracowników do korzystania z dostępnej przestrzeni na przerwy. W tej sytuacji trochę kreatywnej burzy mózgów między pracodawcą a pracownikiem może być bardziej satysfakcjonującym rozwiązaniem.

Poproszenie małej firmy o zainstalowanie windy prawdopodobnie byłoby nadmiernym utrudnieniem. Mogą istnieć inne sposoby, aby pomieścić osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Być może wiele zadań można by wykonać w innym, bardziej dostępnym miejscu, a spotkania z przełożonymi odbywały się w miejscach, w których jedno i drugie mogłoby się odbyć. Należy się jednak spodziewać, że meble biurowe będą na odpowiedniej wysokości, dostępny będzie sprzęt dostosowany technologicznie, między biurek czy kabinami będzie wystarczająco dużo miejsca, w toaletach zmieszczą się wózki inwalidzkie itd.

Zakwaterowanie, bez specjalnego traktowania

Jeżeli niepełnosprawność wynika z choroby, a zakwaterowanie wymaga dostosowania, np. Czasu na wizyty lekarskie lub regularnego urlopu, pracownik od początku powinien być otwarty dla pracodawcy. Ważne jest, aby uzgodnić środki, które zapewnią, że pracownicy niepełnosprawni nie będą się zbytnio różnić od reszty personelu, chyba że pracownik niepełnosprawny będzie chciał omówić sytuację ze współpracownikami. Inni pracownicy zauważą specjalne traktowanie i spekulują na temat przyczyn. Jeśli menedżer i pracownik będą współpracować, aby wspólnie zająć się żądanymi dostosowaniami, wynik będzie szczęśliwszy dla wszystkich.

Okoliczności „rozsądnych usprawnień” mogą być tak różne, jak różne osoby. Pamiętaj, że pracownicy niepełnosprawni mają prawo do wsparcia pracodawców w spełnieniu oczekiwań zawodowych. Pracodawcy muszą zapewnić zakwaterowanie na żądanie. Pracownicy powinni:

Poproś o poprawki i uwierz, że można wypracować coś, co jest dla obu stron przyjemne.
Przedstaw sugestie na spotkaniu.
Spodziewaj się wynegocjowania rozwiązania.

Noclegi pracownicze i inne szerzej opisane tutaj: https://skwerek.pl/

They posted on the same topic

Trackback URL : https://sposobnachrapanie.waw.pl/index.php?trackback/32

This post's comments feed

sposobnachrapanie.waw.pl